Přebory jednoty 2007

Přebory jednoty 2007 – vítězové Petřek, Kovařík, Kriwenky