Živé přenosy na kuželně

Příspěvky oddíl, TJ

Příspěvky do oddílu a TJ se platí bezhotovostně na účet a je povinnost každého člena mít vše zaplaceno do 30.4. příslušného roku!


Údaje pro platbu:

  • Číslo účtu: 152651558/0300
  • Variabilní symbol: 19
  • Zpráva pro příjemce: PŘÍSPĚVEK 20xx-JMÉNO (rok se vyplňuje dle skutečnosti)

Výše členských příspěvků:

  • žáci – 200 Kč
  • důchodci, dorostenci – 500 Kč
  • ostatní – 1000 Kč
  • příspěvek do TJ – 200 Kč