Finále ČPD 2018

Finále ČPD 2018 – J. Fadrný, B. Bártková a V. Skopalík